POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Klaudia Rosińska (ul. Morasko 64, 61-680 Poznań).
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego mogą być przekazane do firm kurierskich – Inpost oraz DHL Express.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
4. Klient ma prawo do wglądu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.